0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Julius Legen
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۱:۳۰
Jaromir Cernik
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۰۱:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۲:۰۰
Petr Picek
۰
۳
Milan Vrabec
Finished
۰۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Louda
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۰:۰۰
Martin Guk
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۱:۰۰
Radovan Polasek
۲
۲
Adam Vitasek
inprogress
۱۱:۳۰
Martin Zizka
۳
۰
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۳۰
Patrik Pycha
۳
۰
Vlastimil Pecka
Finished
۰۰:۰۰
Karel Hons
۳
۱
Petr Masa
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Hanus
۳
۲
Tomas Ogrocki
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Karel Hons
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۱:۰۰
Milan Smesny
۰
۳
Jan Potensky
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۰۰
Julius Legen
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۳:۳۰
Jan Potensky
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۰۳:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۰۰
Milan Smesny
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۴:۰۰
Milan Vrabec
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Julius Legen
Finished
۰۴:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Jan Potensky
Finished
۰۵:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Milan Vrabec
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۳
۱
Julius Legen
Finished
۰۶:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۰۰
Milan Smesny
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Adamec
۰
۳
Julius Legen
Finished
۰۷:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Milan Vrabec
Finished
۰۷:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۹:۳۰
Radovan Polasek
۳
۲
Radomir Revay
Finished
۰۹:۳۰
Martin Zizka
۳
۱
Miloslav Kotil
Finished
۰۹:۳۰
Adam Vitasek
۳
۱
Ondrej Paril
Finished
۱۰:۰۰
Cesta Havrda
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۰۰
Jan Varcl Jr.
۰
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۰:۰۰
Jaromir Vyboch
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۰:۰۰
Radomir Revay
۱
۳
Adam Vitasek
Finished
۱۰:۳۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Jaromir Vyboch
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Petr Korp Sr.
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۱:۰۰
Ondrej Paril
۳
۰
Radovan Polasek
Finished
۱۱:۰۰
Miroslav Nechas
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۱۱:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
-
-
Vladimir Kubat
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Europe
TT Elite Series
Petr David
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۶:۱۵
Wojciech Gluszek
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۵
Dawid Kotwica
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۴۵
Wojciech Gluszek
۳
۰
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۳:۴۵
Petr David
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۵:۱۵
Dawid Kotwica
۳
۱
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۷:۱۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۰:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۰:۴۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۰۰
Petr David
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۲:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۰۰
Dawid Kotwica
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۴۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۴۵
Petr David
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۳۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۷:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۴۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۹:۱۵
Szymon Radlo
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۹:۴۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۱۵
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۰۰
Szymon Radlo
۳
۰
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۱:۱۵
Damian Wojdyla
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۱:۳۰
Krzysztof Kapik
۰
۱
Karol Wisniewski
inprogress
۱۱:۴۵
World
World Team Championships Women
Sreeja Akula
۳
۰
Hana Goda
Finished
۰۸:۳۰
Ying Han
۳
۰
Katerina Tomanovska
Finished
۰۸:۳۰
Manika Batra
۳
۲
Meshref Dina
Finished
۰۹:۰۰
Nina Mittelham
۳
۱
Hana Matelova
Finished
۰۹:۰۰
Diya Parag Chitale
۲
۳
Yousra Helmy
Finished
۰۹:۳۰
Sreeja Akula
۳
۱
Meshref Dina
Finished
۱۰:۰۰
Ukraine
Ukraine Win Cup
Aleksandr Horoshko
۱
۳
Dmitry Yurkov
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Skachenko
۱
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۰۰:۰۰
Ruslan Onischenko
۳
۲
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۰:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Rodion Pirveli
Finished
۰۰:۳۰
Rodion Pirveli
۳
۲
Artyom Doroshenko
Finished
۰۱:۰۰
Igor Akimov
۳
۲
Dmitry Yurkov
Finished
۰۱:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Sergey Skachenko
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Yurkov
۰
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۱:۳۰
Igor Akimov
۱
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۲:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Kireev
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۲:۳۰
Igor Akimov
۳
۱
Ruslan Onischenko
Finished
۰۲:۳۰
Vitaliy Solovey
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Yurkov
۱
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۰
Ruslan Onischenko
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Kireev
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۳:۳۰
Vitaliy Solovey
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۰۰
Dmitry Yurkov
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Buluy
۳
۲
Andrey Burdakov
Finished
۰۴:۳۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Buluy
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Buluy
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۶:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۰۶:۳۰
Sergey Kireev
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۲
Sergey Buluy
Finished
۰۷:۳۰
Spartak Abalmaz
۳
۰
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۸:۰۰
Anton Yolkin
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۰۸:۳۰
Jan Zaharov
۱
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۹:۳۰
Anton Yolkin
۱
۳
Denis Kebalo
Finished
۰۹:۳۰
Spartak Abalmaz
۱
۳
Jan Zaharov
Finished
۱۰:۰۰
Denys Scherbak
۳
۲
Denis Kebalo
Finished
۱۰:۳۰
Vitaliy Krokhmal
۳
۱
Spartak Abalmaz
Finished
۱۱:۰۰
Denys Scherbak
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۱۱:۳۰
Russia
Liga Pro
Oleg Kutuzov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Andrey Pravdnov
Finished
۰۰:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۱۵
Roman Astreev
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Staroverov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Pravdnov
۳
۲
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۰۱:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۳۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۰
Kirill Malahov
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Pravdnov
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۳۵
Sergey Myagkov
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Alexey Vlasov
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Kirill Malahov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۳:۴۵
Vladimir Staroverov
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۴۵
Alexey Vlasov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Kirill Malahov
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۱۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۱۵
Evgeny Anisimov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۵:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Andrey Zabrodin
Finished
۰۸:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۱۵
Roman Chernyi
۳
۰
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۸:۱۵
Mikhail Smirnov
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Kharlakin
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۸:۳۰
Igor Meteleshko
۳
۲
Igor Krikunov
Finished
۰۸:۴۵
Dmitry Petrochenko
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۴۵
Nikolay Pashkov
۳
۰
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۰۰
Andrey Zabrodin
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Pustoselov
۲
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۹:۱۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۱۵
Valery Kutin
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۳۰
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Sergey Martyukhin
Finished
۰۹:۴۵
Igor Krikunov
۱
۳
Roman Chernyi
Finished
۰۹:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۱۵
Roman Chernyi
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Zabrodin
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۱۰:۳۰
Mikhail Smirnov
۰
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Pustoselov
۳
۱
Igor Krikunov
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۱:۰۰
World
TT-CUP
Hluchy Marek
۳
۲
Prusa Martin
Finished
۰۰:۲۰
Martin Kocvara
۳
۱
Ondrej Kirchman
Finished
۰۰:۲۵
David Jicha
۳
۱
Martin Sulc
Finished
۰۰:۵۵
Jean-Baptiste Cousin
۲
۳
Hluchy Marek
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۳
۱
Martin Sulc
Finished
۰۱:۵۵
Marko Viidas
۳
۱
Kuido Poder
Finished
۰۹:۱۵
Repin Aleksei
۰
۳
Kuido Poder
Finished
۰۹:۴۵
Vojtech Hruska
۲
۳
David Mutl
Finished
۰۹:۵۰
Repin Aleksei
۳
۲
Ilja Polozov
Finished
۱۰:۱۵
Jiri Manas
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۲۰
Pavel Kocabek
۳
۰
Jan Trefny
Finished
۱۰:۲۵
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Vera Victor
Finished
۱۰:۴۰
Ilja Polozov
۰
۳
Marko Viidas
Finished
۱۰:۴۵
Vojtech Hruska
۰
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۵۰
Repin Aleksei
۳
۱
Marko Viidas
Finished
۱۱:۱۵
David Mutl
۳
۱
Jiri Manas
Finished
۱۱:۲۰
Pavel Kocabek
-
-
Christian Kratochvil
inprogress
۱۱:۲۵
Pedro J. Rocamora
۰
۲
Francisco Marin
inprogress
۱۱:۴۰
Kuido Poder
۱
۰
Ilja Polozov
inprogress
۱۱:۴۵
Vojtech Hruska
۰
۰
Jiri Manas
inprogress
۱۱:۵۰
Armenia
Armenia ITT CUP
Alexander Sahakyan
۳
۲
Jon Mirzoyan
Finished
۰۰:۵۰
Jon Mirzoyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۰:۱۰
Murad Asatryan
۱
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۰:۵۰
Avet Vasilyan
۱
۰
Murad Asatryan
inprogress
۱۱:۳۰
World
World Team Championships Men
Earl J. Alto
۰
۳
Angel Naranjo
Finished
۰۶:۳۰
Sathiyan Gnanasekaran
۳
۰
Denis Zholudev
Finished
۰۸:۳۰
Harmeet Desai
۰
۳
Kirill Gerassimenko
Finished
۰۹:۰۰
Manav Vikash Thakkar
۳
۰
Alan Kurmangaliyev
Finished
۰۹:۳۰
Sathiyan Gnanasekaran
۲
۳
Kirill Gerassimenko
Finished
۰۹:۴۵
Harmeet Desai
۳
۰
Denis Zholudev
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Polansky
۲
۰
David Xu
inprogress
۱۱:۳۰
Belarus
Liga Pro
Khvesenia Denis
۰
۳
Yurii Moroz
Finished
۰۸:۳۰
Petr Mukhurov
۰
۳
Khvesenia Denis
Finished
۱۰:۰۰
Yurii Moroz
۳
۲
Petr Mukhurov
Finished
۱۱:۰۰
Germany
Challenger Series
Dennis Klein
۳
۰
Kenan Hrnic
Finished
۱۰:۰۰
Denis Dorcescu
۱
۳
Florian Bourrassaud
Finished
۱۰:۴۰
Alvaro Gainza
۱
۳
Miguel Nunez
Finished
۱۱:۲۰
Czech Republic
TT Star Series
Tapia Rodrigo
۰
۳
Jiri Vrablik
Finished
۱۰:۰۵
Pavol Mego
۱
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۰:۴۰
Yannick Vostes
۲
۳
Frantisek Onderka
Finished
۱۱:۱۵
Abdel-Kader Salifou
۱
۰
Tapia Rodrigo
inprogress
۱۱:۴۵